הרצאות קורסים והשתלמויות


הרצאות קורסים והשתלמויות

הסדנאות מיועדות לילדים, מתבגרים, הורים ואנשי מקצוע
קיימות סדנאות מותאמות להתערבות עם אוכלוסיות עם חולי ונכות

 • חינוך מיני-חברתי
 • חינוך למיניות בריאה
 • התמודדות עם השפעת המדיה על ההתנהגות החברתית והמינית
 • פורנומניה – הבנת התופעה, והתמודדות   
 • פיתוח מיומנויות חברתיות
 • ויסות עצמי ושליטה עצמית
 • תקשורת בתחום המיני בין הורים וילדים 

סדנאות לאנשי מקצוע ומסגרות חנוכיות / טיפוליות / שיקומיות 

 • פיתוח מדיניות בתחום המיני-חברתי
 • פיתוח תכניות לחינוך מיני-חברתי (פורמלי ולא פורמלי)
 • פיתוח תכנית התערבות מערכתית בתחום המיני-חברתי 
 • יצירת תקשורת ראשונית סביב תכנים מיניים
 • פיתוח תכניות מוגנות אישית ומערכתית
 • איתור ומניעת מצבי סיכון ואוכלוסייה בסיכון
 • התערבות לאחר פגיעה מינית  
 • טיפול במצבים של התנהגות מינית לא מותאמת ו/או פוגענית
 • טיפול בפוגעים מינית
 • זיהוי והתערבות של התמכרות למין
 • כל נושא אחר רלבנטי

סדנאות והרצאות נבנות באופן המותאם באופן ייחודי לגורם המזמין  


Share by: